Wist je dat...


je al vanaf 425 euro
kunt adverteren op
Engineeringnet.be?

Banners plaatsen
Een banner is een online advertentie op een website of in een digitale nieuwsbrief om uw merk of bedrijf onder de aandacht te brengen.
Voor grafische banners (display banners) betaalt u per vaste periode. Wij bieden verschillende formaten/mogelijkheden:
  • Skyscraper
  • Top banner
  • Sub banner
  • Rectangle
  • Rubriekbanner
  • Partner Button

Voor een tekstbericht betaalt u per vaste periode. Onze prijsgunstige tekstberichten zijn vooral geschikt om een nieuw product, nieuwe mensen in uw organisatie of nieuwe ontwikkelingen in uw bedrijf voor te stellen;

Voor de nieuwsbrief: een prijs per inlassing/editie.
Hier is enkel een (top of sub) banner mogelijk.
Onze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per week.
Campagnebeheer en rapportage
Sinds 2017 beheren wij de campagnes met grafische display banners via Double Click van Google. Voor tekstbanners ontvangt u op aanvraag rapporten van Google Analytics. Campagnes in de nieuwsbrief worden beheerd met MailChimp.