Uitgever: Mainpress
Boulevard des Canadiens 118
B-7711 Dottignies
T. +32 (0)56 77 13 10
F. +32 (0)56 77 13 11
info@engineeringnet.be

Redactie
Guy Leysen,Lydia Heida,
Els Jonckheere, Luc De Smet
redactie@engineeringnet.nl